Archív

Zobrazenie:

Seminár mediátorov BANSKÁ BYSTRICA - 6.12.2012

- viď.  FOTOdokumentácia a SEMINÁRE                               ... Viac

Seminár mediátorov BRATISLAVA

Seminár mediátorov  BRATISLAVA

Seminár   pre aktívnych mediátorov v BRATISLAVE SA USKUTOČNIL  6.11.2012  na Cukrovej 14. CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo, akreditovaná vzdelávacia inštitúcia pre mediátotov ho zoganizovala v spolupráci s Mediačno-konzul ... Viac

Seminár KOŠICE - 19.10.2012

Seminár KOŠICE - 19.10.2012

Seminár aktívnych mediátorov  sa uskutočnil 19.10.2012  - na   Rektorát UPJŠ  v   KOŠICE Zúčastnili sa ho mediátori z Košíc, Prešova, Michaloviec, Trnavy, Žiliny   ... - FOTO zo seminára viď.: Fotodokumentáci ... Viac

Seminár BANSKÁ BYSTRICA

P R I P R A V U J E M E : MS SR prostredníctvom CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo  organizuje pre mediátorov povinne SEMINÁRE zo zákona 420/2004 Z.z.  22.a 23.marca-VYSOKÉ TATRY,  25.marca-BRATISLAVA, 4.apríla-BANSKÁ BYSTRICA, ... Viac

Seminár mediátora

PODPORTE    INICIATÍVU    "IM"  ZA POVINNÚ MEDIÁCIU a ODBREMENENIE SÚDOV v drobných sporoch, niektorých rodinných sporoch a spotrebiteľských sporoch pred začatím súdneho procesu     Ďakujeme !     ... Viac

Seminár KOŠICE - 12.6.2013

P O  Z  V  Á  N  K  A - SEMINÁR SA USKUTOČNIL pre   MEDIÁTOROV a iné profesie  na SEMINÁR:    12.  j ú n a   2013 - s t r e d a,    od 9:30h - do 12:30 hod. Miesto:   K O Š ... Viac