menu

MEDIÁCIA je mimosúdne riešenie civilných sporov. Diskrétne::Rýchlo::Neformálne:: U nás          

 

AKREDITOVANÝ KURZ MEDIÁTOR po celom SLOVENSKU : Unás

 

 MEDIÁCIA: RODIČ.DOHODY, VYPORIADANIE BSM po ROZVODE..i pracovno-právne spory

Vyriešili sme 2, 5, 10, 15 i 33 ročné spory !

smileyyesODBORNÉ PORADENSTVO smileyyesMEDIÁCIA yessmiley DOHODA, KOMUNIKÁCIA

MEDIÁCIA = výhra dvoch strán

 

Kontakt: T: 0902 255 058, eva.copak@gmail.com isteffekova@pravpomoc.sk        

                                                     
„M E D I Á C IA    j e    c e s t a
do priestoru
 zmieru.“
Ing.Jozef Brna,st.
 
 
 
 

    P O Z V Á N K A    pre Vás  - rok  2021 - Akreditovaný

  KURZ MEDIÁTOR 

 • vzdelávacej inštitúcie zaregistrovanej na MS SR  pre účastníkov s II.stupňom VŠ
 • Akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky  v súlade so zákonom 420/2004 Z.z.  Absolventi kurzu (v rozsahu 200 hodín) obdržia OSVEDČENIE MEDIÁTORA, ktoré je potrebné pre zápis mediátora do Zoznamu mediátorov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.  Mediácia je podnikaním podľa osobitných predpisov – živnosť. 
 •                                                         *  *  *  *  *
 • Termín kurzu-celoročne. A: Intenzívny- mesačný / v skupine
 • B, C: štvrťročný ročný 740,-€ + 94 ZS- po celom SLOVENSKU  - väčšia skupina.
 • Cena kurzu:  pre "A":  1.410,-€ / malá skupina .  Možnosť  úhrady kurzu ako školenie pracovníka firmy, Informujte sa prosím u svojho zamestnávateľa. Záloha v prípade neukončenia kurzu sa nevracia.  Pozn.: ** Bližšie informácie  na  t.č. organizátora: T: 0902/ 255 058   
 • V cene je : výuka, pracovné materiály, občerstvenie, ZS-záver.skúšky, Osvedčenie    
 • Nie je v cene: ubytovanie  a strava.                                                    
 •                                                 Tešíme sa na Vás !
   
Garant vzdelávania:  JUDr. Iveta Šteffeková, advokát  a mediátor
Vzdelávacia inštitúcia:  Mgr. Eva Copáková,  vzdelávanie, poradenstvo, mediácia

                                                                      T: 0948 247 308 , mediacia@mediacia.eu

________________________________________________________________________________

    Seminár "ZÁKLADY MEDIÁCIE" od : 8 hod. do 40hod. / odporúčame   

________________________________________________________________________________

 

  M   E  D  I Á  C  I  A        U      NÁS             

    Kontakty:  BRATISLAVA a okolie:  0902 741 567 - JUDr. Iveta Šteffeková

Mgr. Eva Copáková, MICHALOVCE, PREŠOV, KOŠICE, 0902 255 058

                        0905 626 122 - Mgr. Katarína Balogová, MICHALOVCE a ďalší,

hodinové poradenstvo od 45,-€ za každú začatú hodinu/45min a dohoda.

. . . . .   

MÁTE SPOR ?  CHCETE HO RIEŠIŤ?    DISKRÉTNE  + NEFORMÁLNE +  RÝCHLO?

NESÚĎTE SA ! -    DOHODNITE SA !

u mediátora .. U NÁS !

  _______________________________________

 

Mgr. Eva Copáková, MBA, mediátorka, lektorka, 14rokov praxe mediátora, 22r. odborného poradenstva, 21 rokov doplnkového akreditované vzdelávanie dospelých,

Úspešne zmediovala spory, ktoré trvali 3, 5, 10, 15 i 33 rokov !!!

Pôsobila ako miestna aktívna líderka pri udalostiach Novembra ´89, bola 9 rokov poslankyňa MsZ Michalovce, členka MsR, dlhoročná členka FS ZEMPLÍN , zakladateľka novín MICHALOVČAN, sudca z ľudu, podpredsedníčka mesta Michalovce pre kultúru soc.veci a zdravotníctvo, poslankyňa SNR a Národnej rady Slovenskej republiky - členka výboru pre štátnu správu, samosprávu a národnosti, overovateľka mandátovo-imunitného výboru NR SR, Hlasovala ZA Ústavu SR, iniciovala a presadila v NR SR sídlo ÚS v Košiciach, absolvovala množstvo tréningov, školení doma i v zahraničí: London, Cambridge, Amsterdam, Dublin a i. . Praha, Bratislava v projektoch "ženské líderky", lektorovala pre RVC starostov a poslancov Oc, MsZ, iné akreditované vzdelávacie inštitúcie MŚ SR, pracovníkov firiem, aktívna v treťom sektore v projektoch s domácou i zahraničnou podporou: Profesionálne ženy, Aktívne ženy, medzinárodnom projekte Líderky strednej a východnej Európy, autorka filmového projektu "Slovenské líderky", dobrovoľníčka-moderátorka rádia Slobodný vysielač v BB s vlastnou reláciou Biela skrinka, občianska aktivistka ochrany životného prostredia od r.1989, mierových a rodinných pochodov - Slovenský dohovor za rodinu (o.Maroša Kuffu), lektorovala spolu so špičkovými lektormi z oblasti práva, psychológie, manažmentu, bezpečnosti po celom Slovensku pre vyše 4,5 tis účastníkov po celom Slovensku v školeniach pre starostov, nezamestnaných, učiteľov, ženské, rómske skupiny, členov o.z., AV, zamestnancov firiem, pracovníkov úradov, inštitúcií štátnej správy a samosprávy, AVI akreditovaných mediátorov.

. . . . .

KONFLIKTY sú prirodzenou súčasťou nášho života, denno-deného..

Všetko je vo vzťahoch a postojoch (C). Eva Copáková , 

(myslím tým vzťah s Bohom, vzťah so sebou, vzťah s okolím, vzťah s prírodou. E.C.)

preto : "MEDIÁCIA, ako to povedal môj kolega J.Brna, manažér, dôchodca, tiež veriaci človek, je   

" C E S T A    do priestoru  Zmieru " Tu  aTeraz, ktorý potrebuje celý svet !

 

________________________________________________

 

DOHODA (Cesta dohody)  DVOCH (i viac) STRÁN    JE  ICH  OBOJSTRANNÁ  VÝHRA

 

Z mojich (EC) skúsebností: "MEDIÁCIA namiesto SÚDU" pozri VIDEO  na youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=jX-w1VHQ4q0&t=201s

Niekedy aj banálne záležitosti vedia skončiť  na súde. Spory na súdoch však trvajú neraz  4, 5 i 7 rokov !  Známe sú i 11 ročné spory! Následne hodiny, strávené v súdnych sieňach, sa niekedy nedajú porovnať s ničím. Účastníkov to uberá o čas, pokoj, energiu a peniaze.

MEDIÁTORI:  Práve preto sú už aj na Slovensku, mediátori stále častejší pri riešení  civilného sporu. Prípady, ktoré sa vlečú súdom roky, môže často mediátor zmieriť už pri prvých stretnutiach.  To sa  U NÁS  stalo v nejednom prípade! Najčastejšie dôjde k dohode na 2, treťom sedení, v niektorých prípadoch je to  i viac  sedení.  Podstatné je, že dôjde k takej  dohode, s  ktorou sú obidve strany spokojné, keďže roky boli v  nevyriešenom spore často i blízky ľudia, príbuzní, kolegovia  ,  obchodní partneri,  známi...                       
VÝHRA-VÝHRA:  Hlavným poslaním mediátora je zmierenie dvoch, poprípade viacerých strán, kde sú všetci víťazmi. Nikto nezostáva poškodený. Naopak, výsledok je  výhra oboch sporových strán /prípadne viacerých/, pričom si z vrecka strany ušetrili nemalo peňazí a  o stratenej energii, čase, ktoré by  počas dlhoročných sporov pretiekli nielen u zúčastnených ale neraz i ich blízkych,či kolegov  ani  nehovoriac.

        Neváhajte preto a kontaktuje nás !

    Vyriešili sme  spory, ktoré  trvali 2, 5 aj !10 rokov,  medzi umeleckými agentúrami,  bytovým družstvom  a neplatičmi , bývalými manželmi, medzi  veriteľmi a dlžníkmi,  medzi mestami/obcami,  podnikateľmi a bývalými pracovníkmi,   spotrebiteľské spory,    spory vzniklé z pohľadávok a viacpočetných exekúcii. Dohodli sme slušné-tiché rozvody do 2-3 týždňov, rodičovské dohody, striedavú starostlivosť rodičov o dieťa, úpravu styku s  dieťaťom, zmenu výšky výživného na dieťa  a iné spory hlavne v regióne Zemplína, Sariša  ale i po celom Slovensku.

Hlavné zameranie  našej mediačnej činnosti  je na spory týkajúce sa  rodiny :  tiché a slušné rozvody, rodičovské dohody  a    vyporiadanie BSM po rozvode i pracovné spory   Kontakt  T: 0902 255 058, alebo 0905 626 122  

_________________________________________

 

                        HĽADÁME VAŠU PODPORU S VYDANÍM NOVÍN

(autorka je zakladateľkou mestských novín -dvojtýždenníka - MICHALOVČAN, ktoré vychádzajú od roku 1990 dodnes!) ... stále v príprave naše noviny o mediácii -  podporte. Čakáme. Ďakujeme.    Pozri/te na youtube.com : MEDIÁCIA - ZMIER a ďalšie: MEDIÁCIA namiesto súdu, 7 rokov mediácie v PP a i.                                                            

                                                                                                                                                                                       

pripravované:InfoNoviny o MEDIÁCII  MEDIÁCIA-ZMIER/potrebuje ju celý Svet..

    IDETE SA SÚDIŤ? *** HĽADÁTE MEDIÁTORA?  ***    Z HISTÓRIE MEDIÁCIE *** INFORMÁCIE Z MS SR *** O MEDIÁCII, PROBÁCII na SÚDOCH *** BRATIA ČESI O MEDIÁCII *** POZITÍVNE MYSLENIE ***HĽADÁTE DETEKTÍVA? *** HĽADÁTE PSYCHOTERAPEUTA? ***  O MEDIÁCII V NEMECKU  a iných krajinách EU  *** ODBORNÍCI SA SNAŽIA ZMENIŤ ZÁKON O MEDIÁCII  ***  SLOVO ADVOKÁTA *** JE MOŽNÉ  DOHODNÚŤ SA POČAS EXEKÚCIE? ***  KONFLIKT SKUPINY  *** VYRIEŠENÉ PRÍBEHY MEDIÁTOROV  *** O MEDIÁCII S OSOBNOSŤAMI SPOLOČENSKÉHO, POLITICKÉHO, KULTÚRNEHO ŽIVOTA *** POZVÁNKY  NA ŠKOLENIA, SEMINÁRE , MIEST, OBCÍ, INŠTITÚCIÍ  ***   a iné.

    Vydávame InfoNoviny MEDIÁCIA-ZMIER ...BUĎTE  PRI TOM AJ VY !  mediacia@mediacia.eu isteffekova@pravpomoc.sk