menu

MEDIÁCIA je mimosúdne riešenie civilných sporov (podľa zákona 420/2004 Z.z.) Diskrétne::Rýchlo::Neformálne::U nás

 

 MEDIÁCIOU sme vyriešili stovky sporov:Dohodou : RODIČOVSKÉ DOHODY, VYPORIADANIE BSM (bezpodielového vlastníctva po rozvode) po ROZVODE, dohodu pred rozvodom, pracovno-právne spory, pohľadávky a i.vrátane stiahnutí sporov zo súdov

Vyriešili sme 2, 5, 10, 15 i 33 rokov staré spory !!!

smileyyesODBORNÉ PORADENSTVO smileyyesMEDIÁCIA yessmiley ŠKOLITEŠKÁ ČINNOSŤ

DOHODA, KOMUNIKÁCIA = U NÁS

 

MEDIÁCIA = výhra dvoch strán (pri vyriešení civil.sporu), za pomoci nestrannej tretej, odborne zdatnej osoby (mediátora).    

**** " Všetko je komunikácia."

***** " Všetko je vo vzťahoch a .."(- doplň).Eva Copáková(@)

„M E D I Á C I A   j e  c e s t a 

 
 do  priestoru  
 
 
 zmieru.“ 
 
(c) Ing.Jozef Brna,st  
 
 • Mediátor je fyzická osoba, zapísaná na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky
 •   v súlade so zákonom 420/2004 Z.z.
 • Evid.číslo na MS SR v Zpozname mediátorov č.141 = Eva Copáková, od roku 2016
 •  
 •  
 • Každý zapísaný mediátor absolvoval akreditované vzdelávanie
 • v rozsahu 200 hodín . Obdržal po absolvovaní záverečných skúšok OSVEDČENIE MEDIÁTORA, ktoré je potrebné pre zápis do Zoznamu mediátorov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • Mediátor sa ďalej vzdeláva
 • a absolvuje o.i. povinné každoročné vzdelávanie mediátorov, zo zákona, organizovane MS SR a akreditovanou vzdelávcou organizáciou.
 • Mediácia je podnikaním podľa osobitných predpisov – živnosť. 
 •                                                         *  *  *  *  *
 • Termíny krátkych kurzov/seminárov pre dospelých (DVD) - celoročne
 • dohodou.
 • Bližšie informácie  na  t.č. organizátora: 
 • T: 0944/342424  
 •                                                
 •                                                 Tešíme sa na Vás !  
 •  
 •                                                          
 • S e m i n á r e : "ZÁKLADY MEDIÁCIE" od : 6 hod./1-dňový
 • do 40hod. / odporúčame   

 

(*** akreditované kurzy 200 hod t.č. neorganizujeme)

__________________________________