Lektori a poradenstvo

      LEKTORI - témy:  poradenstvo, konzultácie - u nás skupinovo aj individuálne

"Všetko má svoj čas a všetko potrebuje svoj čas."

  Ing. Jozef Brna, manažér, lektor

MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI, Efektívnosť komunikačného procesu, Riešenie konfliktov, Time management, Výhody mediácie, Dôvera ako synergický efekt, SKUPINA ako mozaika vzťahov

 

"Všetko je vo vzťahoch a postoji."

Mgr. Eva Copáková, mediátor, lektor

Asertívna komunikácia, Vzťahy a postoje, zmena, Práca na sebe, Odpustenie, Proaktívne myslenie, Emočná inteligencia,

MEDIÁCIA - Výhra dvoch strán, Proces a obsah mediácie

 

"Neznalosť zákona neospravedlňuje a preto je dobré ho poznať."

JUDr. Ján Farkaš, právnik, lektor

ZVYŠOVANIE PRÁVNEHO VEDOMIA, Občianske právo, Rodinné právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Exekučné konanie, Mediácia v slovenskom právnom poriadku

 

"Zlepšenie rodinných vzťahov prináša zlepšenie vnútorného prežívania a zvýšenie sebaúcty."

PhDr. Valéria Hudáková, psychoterapeutka

SEBAÚCTA, Rodinná terapia, V. Satirovej, Kongruentná komunikácia

  "MEDIÁCIA môže odbremeniť  naše súdy"  .

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, CONTURA, právnik, psychológ, mediátor: Aby si ľudia rozumeli, Komunikačné zručnosti, Negociácia 

Mgr.Katarína Balogová, učiteľka, mediátorka: Mediácia v krajinách EÚ, Spoločenská etiketa