Iné kurzy

ine kurzy

v T: 02-04/2013

  • MANAŽERSKE ZRUČNOSTI,  OSOBNOSTNÝ ROZVOJ  s Ing. Jozefom Brnom a Mgr. Evou Copákovou    

 

  • ZVYŠOVANIE PRÁVNEHO  VEDOMIA s JUDr. Jánom Farkašom a JUDr. Ivetou Šteffekovou   

 

  • SPOLOČENSKÁ / BIZNIS ETIKETA/šikana 

 

  • Možete sa  i INDIVIDUÁLNE objednať na poradenstvo, terapiu u PhDr. Valérii Hudákovej , psychologičky, rodinnej psychoterapeutky.

  *  poznámka: 1hod= 45´

  Predbežne, nezáväzne  sa môžete prihlásiť už teraz na T:  0902 255 058  .

Budeme s Vami komunikovať.  DISKRÉTNE + NEFORMÁLNE+ RÝCHLO !! U NÁS !! 

  Tešíme sa na   V a š u     účasť !