Archív

Zobrazenie:

PODPORTE    INICIATÍVU    "IM" 

ZA POVINNÚ MEDIÁCIU a ODBREMENENIE SÚDOV

v drobných sporoch, niektorých rodinných sporoch a spotrebiteľských sporoch

pred začatím súdneho procesu

 

 

Ďakujeme !

 

 

__________________________________________________________

 

 

 

 

  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

prostredníctvom

CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo

Vás pozýva na  povinný  2. odborný   

S E M I N Á R  pre  MEDIÁTOROV

 

  • BANSKÁ BYSTRICA, Robotnícka  6,      4.4.2013/štvrtok/  51,-€ s obedom
  • KOŠICE, Rektorát UPJŠ,      5.4.2013/piatok/      51,-€ s obedom
  • PREŠOV, Hotel DUKLA,    6.4.2013/sobota/      51,-€/  + obedové menu

     

TÉMATICKÝ OKRUH:

1. Význam  sebapoznávania mediátora (180´)

2. Náročné situácie a nároční klienti v mediačnom procese(180´)

 

LEKTORI:

PhDr.Valéria Hudáková, psychologička, psychoterapeutka, lektorka výcvikov v oblasti rastu  osobnosti

PhDr. Nadežda Feketeová, psychologička, supervízorka, lektorka výcvikov v oblasti rastu osobnosti

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, právnik, psychológ, mediátor, lektor výcvikov  komunikačných zručností
Mgr. Eva Bartošová, mediátorka, psychologička, lektorka, odborný garant vzdelávania mediátorov

 

 

Po skončení seminára môžete podporiť INICIÁTÍVU MEDIÁTOROV za povinnú mediáciu a odbremenenie súdov    ("IM") zo zákona (v drobných sporoch, niektorých rodinných sporoch a spotrebiteľských sporoch pred začatím súdneho procesu).

Ak CHCETE BYŤ ČLENOM TEJTO  odbornej skupiny a podieľať  sa na príprave návrhu -TU SA  PRIHLÁSTE ku skupine JUDr. Valéria Ščecinová, Mgr.  Katarína Balogová, Mgr.Janette Hrková,  JUDr.Ivan Murza, Mgr.Igor Fejko, JUDr.Mgr.Ladislav Rovinský, Mgr. Lucia  Eichlerová, Mgr.Ľubica Tirpáková,    a ďalší... 

Seminár mediátorov BANSKÁ BYSTRICA - 6.12.2012

06.12.2012

- viď.  FOTOdokumentácia a SEMINÁRE                              ...Viac

Seminár mediátorov BRATISLAVA

06.11.2012

Seminár mediátorov  BRATISLAVA
Seminár   pre aktívnych mediátorov v BRATISLAVE SA USKUTOČNIL  6.11.2012  na Cukrovej 14. CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo, akreditovaná vzdelávacia inštitúcia pre mediátotov ho zoganizovala v spolupráci s Mediačno-konzultačným centrom REŠPEKT, so sídlom práve na Cukrovej 14 v  Bratislave.  Aj týmto...Viac

Seminár KOŠICE - 19.10.2012

19.10.2012

Seminár KOŠICE - 19.10.2012
Seminár aktívnych mediátorov  sa uskutočnil 19.10.2012  - na   Rektorát UPJŠ  v   KOŠICE Zúčastnili sa ho mediátori z Košíc, Prešova, Michaloviec, Trnavy, Žiliny   ... - FOTO zo seminára viď.: Fotodokumentácia     ...Viac

Seminár BANSKÁ BYSTRICA

26.11.2012

P R I P R A V U J E M E : MS SR prostredníctvom CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo  organizuje pre mediátorov povinne SEMINÁRE zo zákona 420/2004 Z.z.  22.a 23.marca-VYSOKÉ TATRY,  25.marca-BRATISLAVA, 4.apríla-BANSKÁ BYSTRICA,    5.apríla-KOŠICE,      6.apríla-PREŠOV ________________________...Viac

Seminár KOŠICE - 12.6.2013

12.06.2013

P O  Z  V  Á  N  K  A - SEMINÁR SA USKUTOČNIL pre   MEDIÁTOROV a iné profesie  na SEMINÁR:    12.  j ú n a   2013 - s t r e d a,    od 9:30h - do 12:30 hod. Miesto:   K O Š I C E ,   Rektorát UPJŠ, Šrobárová 2    T   É  M  A : DLŽ...Viac