menu

P O Z Ý V  A  M  E        V Á S    do  SPOLUPRÁCE

Pripravujeme  InfoNoviny O  MEDIÁCII -   N o  v  é   ! ! ! 
 
.. prvé číslo, mesačníka InfoNoviny  "MEDIÁCIA-ZMIER",

Veríme, že chcete prispieť svojim názorom, podnetom, myšlienkou i finančne.
 

NAPÍŠTE  NÁM, volajte : email:  mediacia@mediacia.eu  0902  255  058. Ďakujeme Vám.

Môžete "BYŤ PRI TOM"  :)   

Napíšte nám

Code

Tel: 0902 255 058, 0904 499 981, E-mail:  mediacia@mediacia.eu