menu

 

 

Absolvujte KURZ MEDIÁTOR ročný, polročný, mesačný - U NÁS.


Máme skúsenosti - prax, čo je pre získanie poznatkov a znalostí u nového mediátora
- pre Vašu prax, potrebné ako soľ.

Mediáciu potrebuje celý svet.

 

V konflikte sú ľudia všade a je to prirodzené. V škole, rodine, na pracovisku, v partnerstve, v susedstve, i politike, medzi krajinami ...

Človek je ľahko v konflikte s Bohom, okolíme, sebou, prírodou.


Niet nad komunikáciu cez zručného, skúseného mediátora.

Takým sa môžete stať i Vy.

 

Pozri VIDEO na Youtube.com

z roku 2011 "MEDIÁCIA namiesto súdu"


 https://www.youtube.com/watch?v=jX-w1VHQ4q0