menu

MEDIÁCIA je mimosúdne riešenie civilných sporov (podľa zákona 420/2004 Z.z.) Diskrétne :: Rýchlo :: Neformálne :: U nás

         

 

 MEDIÁCIOU sme vyriešili: RODIČ.DOHODY, VYPORIADANIE BSM po ROZVODE, dohodu pred rozvodom, pracovno-právne spory,pohľadávky a i.vrátane stiahnutí sporov zo súdov

Vyriešili sme 2, 5, 10, 15 i 33 ročné spory !!!

smileyyesODBORNÉ PORADENSTVO smileyyesMEDIÁCIA yessmiley DOHODA, KOMUNIKÁCIA = U NÁS

 

MEDIÁCIA = výhra dvoch strán (pri vyriešení civil.sporu), za pomoci nestrannej tretej, odborne zdatnej osoby (mediátora).    

 

„M E D I Á C I A   j e  c e s t a 

 
 do  priestoru  
 
 
 zmieru.“ 
 
(c) Ing.Jozef Brna,st.
 
 • Mediátor je fyzická osoba, zapísaná na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky
 •   v súlade so zákonom 420/2004 Z.z.  Mediátor absolvoval akreditované vzdelávanie
 • v rozsahu 200 hodín. Obdržal OSVEDČENIE MEDIÁTORA, ktoré je potrebné pre zápis mediátora do Zoznamu mediátorov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • Ďalej sa vzdeláva
 • a absolvuje aj povinné každoročné vzdelávanie mediátorov, zo zákona, organizovane MS SR a akreditovanou vzdelávcou organizáciou.
 • Mediácia je podnikaním podľa osobitných predpisov – živnosť. 
 •                                                         *  *  *  *  *
 •  
 • Termíny kurzov/seminárov - celoročne. Bližšie informácie  na  t.č. organizátora: 
 • T: 0902/ 255 058   
 •                                                
 •                                                 Tešíme sa na Vás !                                                                
 •  
 • _________________________________________________________________

 

    S e m i n á r e : "ZÁKLADY MEDIÁCIE" od : 8 hod. do 40hod. / odporúčame   

  "PRAKTICKÝ MEDIÁTOR " neakreditovaný kurz

 

(akreditované kurzy "Mediátor" od 09/2022 neorganizujeme)

_________________________________________________________________