Akreditovaná vzdelávacia inštitúcia Ministerstva školstva, registrovaná Ministerstvom spravodlivosti SR           

                                                  „MEDIÁCIA je cesta do priestoru zmieru.“    Ing.Jozef Brna
                                                                 
P O Z V Á N K A -  n o v é !
Pozývame Vás na absolvovanie      K U R  Z U :    „M E D I Á T O R“
 
 • Akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky  v súlade so zákonom 420/2004 Z.z. 
 • Absolventi kurzu (v rozsahu 200 hodín) obdržia OSVEDČENIE MEDIÁTORA, ktoré je potrebné pre zápis mediátora na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • Mediácia je podnikaním podľa osobitných predpisov – živnosť.
 •                                                         *  *  *  *  *
 • Termín Kurzov  :A. Intenzívny/mesačný KURZ MEDIÁTOR,  začiatok:  priebežne.
 •                               B. Normálny/štvrťročný KURZ MEDIÁTOR  s ukončením za 3 mesiace
 •                             C. Dlhodobý (6-10mesiacov) KURZ MEDIÁTOR - počas víkendov, začiatok 01/2018
 • Miesto kurzu:  Bratislava-Michalovce-Vysoké Tatry-Žilina- Košice (Iné -dohodou)
 • Forma:  skupinovo, interaktívne vzdelávanie s expertmi v oblasti práva, psychológie, mediácie, i hostí z oblasti managementu a justície. 
 • Podmienka záverečných skúšok: Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa.
 • Cena kurzu: 
 •                   440,-€ Platí pre *„C“+94,-€ za ZS a Osvedčenie a prihlásených do konca roka. ZĽAVA !
 •             540,-€    Platí pre *„B“ + 94,-€ za ZS a Osvedčenie. Pre 2 osoby :1.040,-€
 •         1.040,-€ Platí pre *„A“ intenzívny kurz. Malá skupina.  V cene: ZS a Osvedčenie.
 • Možnosť úhrady kurzu cez program „REPAS“ – ÚPSVaR SR.  Záloha  a úhrada v prípade neukončenia kurzu sa nevracia.  Pozn.: ** Bližšie informácie  na  t. č.  organizátora: 0902/ 255 058 a 0902/ 741 567
 • V cene: je výuka, pracovné materiály, občerstvenie, Osvedčenie Mediátora .  Nie je v cene: ubytovanie a strava.  Darčekový kupón v hodnote 55,-€  obdrží každý absolvent. Tento môže využiť v povinnom vzdelávaní mediátorov, alebo ako darček novému účastníkovi kurzu .                                                                   
 • Tešíme sa na Vás !
 • Garant vzdelávania: JUDr. Iveta Šteffeková, advokát  a mediátor
  Vzdelávacia inštitúcia: Mgr. Eva Copáková,  vzdelávanie, poradenstvo, mediácia
   
   
  Kontakt: 0948 /247 308, 0902/ 255 058, 0902/ 741 567
   

   

_______________________________________________________________________________________

  Pozor ! NOVÉ: !!! Možnosť absolvovania  neakreditovaného vzdelávania pracovníkov samosprávy, firiem, inštitúcie ...

JEDNO a DVOJ-dňového SEMINÁR „O mediácii  v civilných sporoch“:
Téma č.1:  Základy mediácie+ najčastejšie riešenie civilných sporov  (BSM, Rodič.dohody, Rozvody,...)
Téma č.2:  Základy mediácie + spotrebiteľské spory  (spotrebiteľské úvery, obchodné spory,...)
 
Cena:/1dňový:      94,-€  /osoba                                                                                                                 
Cena:/2dňový:  140,-€/osoba           Tešíme sa na VÁS !                                                                         
Prednostne pre inštitúcie, pracovníkov obecných úradov, ekonómov, zamestnancov firiem, bánk, FO,...
Limitované počty účastníkov!
                 
                    * * * * *
Kontakt: 0948 247 308,  0902 255 058
                                                    ____________________________________________________________

M   E  D  I Á  C  I  A        U      NÁS 

Kontakt: Bratislava: 0902 741 567 - JUDr. Iveta Šteffeková

Žilina: PhDr. Viera Grenčíková, PhD. - T: 0905 255 655

  Michalovce: 0902 255 058 - Mgr. Eva Copáková

Košice: JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Michalovce: 0905 626 122 - Mgr. Katarína Balogová

a ďalší

 

_______________________________________________________________________

 

  Mgr. Eva Copáková, mediátorka, 11 rokov praxe, T :0902 255 058

 
MÁTE SPOR ? CHCETE HO RIEŠIŤ?  DISKRÉTNE + NEFORMÁLNE + RÝCHLO?

NESÚĎTE SA ! -  DOHODNITE SA !

  _______________________________________

DOHODA DVOCH STRÁN   JE ICH OBOJSTRANNÁ VÝHRA

MEDIÁCIA namiesto SÚDU: Niekedy aj banálne záležitosti vedia skončiť  na súde. Spory na súdoch však trvajú neraz  4, 5 i 7 rokov !  Známe sú i 11 ročné spory! Následne hodiny, strávené v súdnych sieňach, sa niekedy nedajú porovnať s ničím. Účastníkov to uberá o čas, pokoj, energiu a peniaze.
MEDIÁTORI: Práve preto sú už aj na Slovensku, mediátori stále častejší pri riešení  civilného sporu. Prípady, ktoré sa vlečú súdom roky, môže často mediátor zmieriť už pri prvých stretnutiach.  To sa  U NÁS  stalo v nejednom prípade! Najčastejšie dôjde k dohode na 2, treťom sedení, v niektorých prípadoch je to  i viac  sedení.  Podstatné je, že dôjde k takej  dohode, s  ktorou sú obidve strany spokojné, keďže roky boli v  nevyriešenom spore často i blízky ľudia, príbuzní, kolegovia  ,  obchodní partneri,  známi...                     
VÝHRA-VÝHRA: Hlavným poslaním mediátora je zmierenie dvoch, poprípade viacerých strán, kde sú všetci víťazmi. Nikto nezostáva poškodený. Naopak, výsledok je  výhra oboch sporových strán /prípadne viacerých/, pričom si z vrecka strany ušetrili nemalo peňazí a  o stratenej energii, čase, ktoré by  počas dlhoročných sporov pretiekli nielen u zúčastnených ale neraz i ich blízkych,či kolegov  ani nehovoriac.

      Neváhajte preto a kontaktuje nás !

  Vyriešili sme  spory, ktoré  trvali 2, 5 aj !10 rokov, medzi umeleckými agentúrami,  bytovým družstvom  a neplatičmi , bývalými manželmi, medzi  veriteľmi a dlžníkmi,  medzi mestami/obcami,  podnikateľmi a bývalými pracovníkmi,   spotrebiteľské spory,    spory vzniklé z pohľadávok a viacpočetných exekúcii. Dohodli sme slušné-tiché rozvody do 2-3 týždňov, rodičovské dohody, striedavú starostlivosť rodičov o dieťa, úpravu styku s  dieťaťom, zmenu výšky výživného na dieťa  a iné spory hlavne v regióne Zemplína, Sariša  ale i po celom Slovensku.

Hlavné zameranie našej mediačnej činnosti  je na spory týkajúce sa  rodiny :  tiché a slušné rozvody, rodičovské dohody  a    vyporiadanie BSM po rozvode.    Kontakt  T: 0902 255 058, alebo 0905 626 122                              

 

                                                                            ______________________

 

                                                        ... stále v príprave naše noviny o mediácii -  podporte, pridajte sa. Ďakujeme.    Pozri/te na youtube.com : MEDIÁCIA - ZMIER a ďalšie: MEDIÁCIA namiesto súdu, 7 rokov mediácie a i.                                                            

                                                                                                                                                                             

InfoNoviny o MEDIÁCII  MEDIÁCIA-ZMIER ..

  IDETE SA SÚDIŤ? *** HĽADÁTE MEDIÁTORA?  ***    Z HISTÓRIE MEDIÁCIE *** INFORMÁCIE Z MS SR *** O MEDIÁCII, PROBÁCII na SÚDOCH *** BRATIA ČESI O MEDIÁCII *** POZITÍVNE MYSLENIE ***HĽADÁTE DETEKTÍVA? *** HĽADÁTE PSYCHOTERAPEUTA? ***  O MEDIÁCII V NEMECKU  a iných krajinách EU  *** ODBORNÍCI SA SNAŽIA ZMENIŤ ZÁKON O MEDIÁCII  ***  SLOVO ADVOKÁTA *** JE MOŽNÉ  DOHODNÚŤ SA POČAS EXEKÚCIE? ***  KONFLIKT SKUPINY  *** VYRIEŠENÉ PRÍBEHY MEDIÁTOROV  *** O MEDIÁCII S OSOBNOSŤAMI SPOLOČENSKÉHO, POLIICKÉHO, KULTÚRNEHO ŽIVOTA *** POZVÁNKY  NA ŠKOLENIA, SEMINÁRE , MIEST, OBCÍ, INŠTITÚCIÍ  ***   a iné.

  Vydávame InfoNoviny MEDIÁCIA-ZMIER .....BUĎTE    PRI TOM AJ VY !  InfoNoviny@mediacia.eu