M   E  D  I Á  C  I  A        U      NÁS  

(Kontakt:  Košice,  Michalovce)

  Mgr. Eva Copáková, mediátorka, 9 rokov praxe, T: 0902 255 058

e-mail: mediacia@mediacia.eu

  ________________________________________

MÁTE SPOR ? CHCETE HO RIEŠIŤ?  DISKRÉTNE + NEFORMÁLNE + RÝCHLO?

NESÚĎTE SA ! -  DOHODNITE SA !

  _______________________________________

DOHODA DVOCH STRÁN   JE ICH OBOJSTRANNÁ VÝHRA

MEDIÁCIA namiesto SÚDU: Niekedy aj banálne záležitosti vedia skončiť  na súde. Spory na súdoch však trvajú neraz  4, 5 i 7 rokov !  Známe sú i 11 ročné spory! Následne hodiny, strávené v súdnych sieňach, sa niekedy nedajú porovnať s ničím. Účastníkov to uberá o čas, pokoj, energiu a peniaze.
MEDIÁTORI: Práve preto sú už aj na Slovensku, mediátori stále častejší pri riešení  civilného sporu. Prípady, ktoré sa vlečú súdom roky, môže často mediátor zmieriť už pri prvých stretnutiach.  To sa  U NÁS  stalo v nejednom prípade! Najčastejšie dôjde k dohode na 2, treťom sedení, v niektorých prípadoch je to  i viac  sedení.  Podstatné je, že dôjde k takej  dohode, s  ktorou sú obidve strany spokojné, keďže roky boli v  nevyriešenom spore často i blízky ľudia, príbuzní, kolegovia  ,  obchodní partneri,  známi...                     
VÝHRA-VÝHRA: Hlavným poslaním mediátora je zmierenie dvoch, poprípade viacerých strán, kde sú všetci víťazmi. Nikto nezostáva poškodený. Naopak, výsledok je  výhra oboch sporových strán /prípadne viacerých/, pričom si z vrecka strany ušetrili nemalo peňazí a  o stratenej energii, čase, ktoré by  počas dlhoročných sporov pretiekli nielen u zúčastnených ale neraz i ich blízkych,či kolegov  ani nehovoriac.

      Neváhajte preto a kontaktuje nás !

  Vyriešili sme  spory, ktoré  trvali 2, 5 aj !10 rokov, medzi umeleckými agentúrami,  bytovým družstvom  a neplatičmi , bývalými manželmi, medzi  veriteľmi a dlžníkmi,  medzi mestami/obcami,  podnikateľmi a bývalými pracovníkmi,   spotrebiteľské spory,    spory vzniklé z pohľadávok a viacpočetných exekúcii. Dohodli sme slušné-tiché rozvody do 2-3 týždňov, rodičovské dohody, striedavú starostlivosť rodičov o dieťa, úpravu styku s  dieťaťom, zmenu výšky výživného na dieťa  a iné spory hlavne v regióne Zemplína, Sariša  ale i po celom Slovensku.

Hlavné zameranie našej mediačnej činnosti  je na spory týkajúce sa  rodiny :  tiché a slušné rozvody, rodičovské dohody  a    vyporiadanie BSM po rozvode.    Kontakt  T: 0902 255 058, alebo 0905 626 122                              

 

                                                                            ______________________

 

                                                        stále v príprave naše noviny, -  podporte. Ďakujeme.                                                               

                                                                                                                                                                             

InfoNoviny o MEDIÁCII  MEDIÁCIA-ZMIER ..

  IDETE SA SÚDIŤ? *** HĽADÁTE MEDIÁTORA?  ***    Z HISTÓRIE MEDIÁCIE *** INFORMÁCIE Z MS SR *** O MEDIÁCII, PROBÁCII na SÚDOCH *** BRATIA ČESI O MEDIÁCII *** POZITÍVNE MYSLENIE ***HĽADÁTE DETEKTÍVA? *** HĽADÁTE PSYCHOTERAPEUTA? ***  O MEDIÁCII V NEMECKU  a iných krajinách EU  *** ODBORNÍCI SA SNAŽIA ZMENIŤ ZÁKON O MEDIÁCII  ***  SLOVO ADVOKÁTA *** JE MOŽNÉ  DOHODNÚŤ SA POČAS EXEKÚCIE? ***  KONFLIKT SKUPINY  *** VYRIEŠENÉ PRÍBEHY MEDIÁTOROV  *** O MEDIÁCII S OSOBNOSŤAMI SPOLOČENSKÉHO, POLIICKÉHO, KULTÚRNEHO ŽIVOTA *** POZVÁNKY  NA ŠKOLENIA, SEMINÁRE , MIEST, OBCÍ, INŠTITÚCIÍ  ***   a iné.

  Vydávame InfoNoviny MEDIÁCIA-ZMIER .....BUĎTE    PRI TOM AJ VY !  InfoNoviny@mediacia.eu