menu

MEDIÁCIA je mimosúdne riešenie civilných sporov (podľa zákona 420/2004 Z.z.)

Diskrétne::Rýchlo::Neformálne

::U nás

Kontakt: 0944 34 24 24

Eva Copáková - mierová aktivistka

a mediátorka Ev.č.141 MS SR

 

 MEDIÁCIOU sme vyriešili stovky ľahších i veľmi ťažkých sporov: Mediačnou Dohodou sme uzavreli (od 1dňa do 2-6 mesiacov) : RODIČOVSKÉ DOHODY, VYPORIADANIE BSM (bezpodielového vlastníctva po rozvode) po ROZVODE, dohodu pred rozvodom, pracovno-právne spory, podnikateľské spory, pohľadávky a i.vrátane stiahnutí sporov zo súdov !

Vyriešili sme 2, 5, 10, 15 i 33 rokov staré spory !!!

Naša 18 ročná PRAX MEDIÁTORA a skúsenosti z vyriešených prípadov

Vám ponúkame a odporúčame - riešte:

smileyyesODBORNÉ PORADENSTVO smileyyesMEDIAČNÚ DOHODU yessmiley ŠKOLITEŠKÚ ČINNOSŤ

preto práve U NÁS!

 

 

MEDIÁCIA je výhra dvoch strán (pri vyriešení civil.sporu), za pomoci nestrannej tretej, odborne zdatnej osoby (mediátora v ev .MS SR).

   

" Všetko je komunikácia."

" Všetko je vo vzťahoch a ..."(= doplň, ak vieš :))

  Eva Copáková(@)

 

„M E D I Á C I A   j e  c e s t a 

 
 do  priestoru  
 
 
 zmieru.“ 
 
(c) Ing.Jozef Brna,st  
 
 • Mediátor je fyzická osoba, zapísaná na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky
 •   v súlade so zákonom 420/2004 Z.z.
 • Evid.číslo na MS SR v Zpozname mediátorov č.141 = Eva Copáková, od roku 2016
 •  
 •  
 • Každý zapísaný mediátor absolvoval akreditované vzdelávanie
 • v rozsahu 200 hodín . Obdržal po absolvovaní záverečných skúšok OSVEDČENIE MEDIÁTORA, ktoré je potrebné pre zápis do Zoznamu mediátorov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • Bez praxe, je toto osvedčenie iba formálny papier, ktorým jeho vlastníci, bez skutočne vyriešených prípadov nepredstavujú skutočného mediátora.
 • Mediátor sa ďalej vzdeláva
 • a absolvuje o.i. povinné každoročné vzdelávanie mediátorov, zo zákona, organizovane MS SR a akreditovanou vzdelávcou organizáciou.
 • Mediácia je podnikaním podľa osobitných predpisov – živnosť. 
 •                                                         *  *  *  *  *
 •  
 •                                                
 •                         Tešíme sa na Vás !  
 •  
 •                              

 

 

 • Možnosť prihlásiť sa na S e m i n á r e : "ZÁKLADY MEDIÁCIE" od : 6 hod./1-dňový
 • do 40hod. / odporúčame   

 

(*** akreditované kurzy 200 hod t.č. neorganizujeme)

__________________________________