menu

Naši klienti

Kde sme školili-miesta/mestá : Humenné, Michalovce, Vranov n/T, Snina,  Stropkov, Sobrance, Trebišov, Veľké Kapušany, Čierna n/T.  , Prešov, Košice,  Poprad, Bánovce n/B, Banská Bystrica, Bratislava, Štrba, Z.Šírava a i.

 

Kto sú naši klienti: (v r. 1996-2012 vyše 3900 klientov):   zamestnanci firiem, pracovníci štátnej správy, samosprávy, účastníci RVC,  MVO, učitelia,  uchádzači o prácu v evidencii ÚPSVaR,  psychológovia,  ..starostovia, (+ vyše 167 mediátorov)

 

Ako /forma:  prednáška, diskusia, skupinové  a individuálne  aktivity, dotazníky, psychologické testy, individuálne poradenstvo, rekvalifikačné odborné kurzy,  modelové situácie,   brainstorming...

 

A) skupinovo / individuálne,   B) dlhodobo / krátkodobo,   C) do 2-3týžd.,mesiacov / EXPRESNE, napr do 2-3 dní. (Z našej histórie: spor bol najrýchlejšie ukončený na 1 sedení, v niektorých prípadoch sa sporové strany vôbec nestretli a boli z rôznych kútov republiky)

 

 

Cena: I. U MEDIÁCIÍ: 1.dohodou. 2. v súlade s odporúčaným cenníkom služieb Viď. CENNÍK SKM-Slovenská komora mediátorov.    II.PORADENSTVO/konzultácie: d o h o d o u. Podľa počtu začatých hodín (45min), závažnosti témy,  formy a počtu lektorov ,ktorí na poradenstve/konzultácii participujú.  III.vzdelávanie: 1-3 vyuč. hodiny/od 100,-€, dohodou s inštitúciou, organizácio, firmou...