menu

Info pre klientov

REFERENCIA    .. pozri VIDEO  MEDIACIA namiesto súdu. - klienti o mediácii.

klientky MARINY, 07.03.2013 :

"Forma rozvodu prostredníctvom mediátorky prebehla nad moje očakávania. Veľmi oceňujem diskrétnosť, rýchlosť a bezbolestnosť. Vrelo odporúčam párom, ktorí sú v rozvodovom konaní, alebo ľuďom, ktorí majú akýkoľvek spor. Pretože mediáciou sa vťahy nenarušujú, ale ostávajú na priateľskej úrovni."

                                                                                          _____________________________________________

KROK č.1.:

V   prípade , že chcete riešiť svoj spor  týkajúci sa  rozvodu, rodičovskej dohody, vyporiadania BSM po rozvode, ale aj pracovný, spotrebiteľský, komunitný, obchodný..  (občianský, obchodný, rodinný, pracovný) mimosúdnou cestou,  k o n t a k t u j t e    n á s .

 

Najvhodnejšie je sa telefonicky    o b j e d n a ť a dohodnúť termín osobného stretnutia. Na č.t.:0902 255 058

 

Sídlo kancelárie je v Michalovciac, Nám. Slobody 3, vo VÚ banke.  Je možné sa dohodnúť na stretnutí  na inom mieste, v inom meste. Možná je i forma komunikácie telefonicky + po následnej dohode písomne.

 

Dohodli sme spory a riešime klientov aj   z iných      okresov okrem Michaloviec, t.j.z Humenného, Sniny, Vranova n/T, Trebišova, Sobraniec, Veľkých Kapušian, Prešova,  V. Šariša, Stropkova, Spišskej Novej Vsi, Popradu, Košíc  i Bratislavy.  Neraz sú naši klienti aj v zahraničí - V Čechách, Anglicku, Rakúsku, Nemecku.

_________________________________________________________________________________________

 

KROK č.2 

Pri osobnej konzultácii (krátka je bezplatná),  Konzultácia 1h, každých začatých 45´ je spoplatnené od 20€.   

sú dohodnuté p r a v i d l á   (dobrovoľnosť, diskrétnosť, platba, postup, forma..)

_________________________________________________________________________________________

 

KROK č.3

OBSAH a PROCES Vašej   MEDIÁCIE (u mediátora) -  až po spísanie MEDIAČNEJ  DOHODY , akceptovateľnej, prijateľnej pre obidve starny .

 

 

Svoj      spor    riešte    u    nás  !

 

                              Zajtra,    tento  Váš   spor   už   nemusí   existovať !