menu

Fotodokumentácia

Iné aktivity nielen mediátorov

Image
7 ROKOV MEDIÁCIE na Slovensku-9.9.2011 POPRAD
Image
Zámek Křtiny u Brna, CZ, seminár I,SK,CZ mediátotov,2011
Image
CZ, Křtiny u Brna, Seminár mediátorov z I, CZ,SK,10/2011
Image
7 ROKOV mediácie na Slovensku,POPRAD 9.9.2011
Image
Česko, Křtiny u Brna,10/2011, Seminár mediátorov I,SK,CZ