menu

Fotodokumentácia

Semináre mediátorov 2012

Image
SEMINÁR mediátorov,29.6.2012, rektorát UPJŠ KOŠICE
Image
6.11.2012 - BRATISLAVA
Image
19.10.2012, Rektorát UPJŠ KOŠICE
Image
6.11.2012, BRATISLAVA, prestávka
Image
19.10.2012, Rektorát UPJŠ, KOŠICE
Image
19.10.2012, KOŠICE
Image
19.10.2012, Rektorát UPJŠ, KOŠICE
Image
6.12.2012 BANSKÁ BYSTRICA, ÚPV
Image
6.12.2012 BANSKÁ BYSTRICA
Image
6.12.2012, BANSKÁ BYSTRICA, ÚPV, Individuálne konzultácie
Image
6.12.2012, BANSKÁ BYSTRICA, ÚPV, JUDr.Jana Dubovcová, Mgr. P
Image
6.12.2012,B.B.Indiv.konzultácie,JUDr.Lenka Maďarová
Image
6.11.2012, BRATISLAVA, Mgr.A.Klimáčková, riaditeľka NCR
Image
6.11.2012,BRATISLAVA, diskusia účastníčok
Image
6.11.2012, BRATISLAVA, PhDr.Peter Guráň, PhD.
Image
19.10.2012, Rektorát UPJŠ KOŠICE
Image
29.6.2012-Rektorát UPJŠ - KOŠICE, účastníci
Image
6.7.2012 - POPRAD s JUDr.Mgr.L.Rovinským
Image
29.6.2012, Rektorát UPJŠ KOŠICE,prednáška s JUDr.P.Strakom
Image
28.6.2012-BANSKÁ BYSTRICA, s JUDr. L.Pavlovou, PhD.,CZ
Image
6.11.2012, BRATISLAVA, s Mgr.Eliškou Rusňákovou, mediátorkou
Image
6.11.2012, BRATISLAVA, diskusia počas prestávky
Image
6.11.2012, BRATISLAVA, prednáška
Image
6.11.2012, BRATISLAVA, prednáška
Image
6.1.2012, BANSKÁ BYSTRICA, ÚPV