menu

                    AKREDITOVANÝ KURZ MEDIÁTOR po celom SLOVENSKU  : U NÁS

          MEDIÁCIA :RODIČ.DOHODY, VYPORIADANIE BSM po ROZVODE..a iné U NÁS

volajte:0902 255 058, píšte:email.:eva.copak@gmail.com mediacia@mediacia.eu

 

surprisesmileyyes  PRE VOĽBY 2020 - Občianska kampaň ::

VZDELÁVANIE členov VOLEBNÝCH KOMISIÍ - U NÁS yesyesyesyes s lektormi so skúsenosťami. Z Á M E R: Pripraviť školiteľov-trénerov na tréning členov OkVK pre parlamentné voľby 2020 (v 8 krajoch), za účelom predídenia spochybnenia výsledku volieb cez zabezpečenie ***PSH (Paralélne Sčítanie Hlasov).

PONUKA pre zástupcov hnutí a strán kandidujúcich do NR SR vo voľbách 29.2.2020

  E-mail: eva.copak1@gmail.com  T.0948 247 308 - objednávky   

  

 

_______________________________________________________________                                                                    

                                                     
M E D I Á C IA    j e    c e s t a
do  priestoru
 zmieru.“ 
                                                                                                                                                        Ing.Jozef Brna

                                                                                                           P O Z V Á N K A    pre Vás   pre    rok    2020 

 •          Akreditovaný  " KURZ :  „ M  E  D  I  Á  T  O  R “ 

 • vzdelávacej inštitúcie zaregistrovanej na MS SR  pre účastníkov s II.stupňom VŠ 
 
 • Akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky  v súlade so zákonom 420/2004 Z.z. 
 • Absolventi kurzu (v rozsahu 200 hodín) obdržia OSVEDČENIE MEDIÁTORA, ktoré je potrebné pre zápis mediátora do Zoznamu mediátorov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • Mediácia je podnikaním podľa osobitných predpisov – živnosť. 
 •                                                         *  *  *  *  *
 • Termín Kurzov    :A:  Intenzívny/esačný a B/C: štvrťročný / polročný
 • po celom SLOVENSKU    a viac účastníkov (iný počet dohodou)                                                                                                                                                     
 • Cena kurzu:    pre "B"  a "C":  640,-€  +94,-€  za ZS a Osvedčeniie,                                                                1.040,-€ Platí pre *„A“ intenzívny kurz.  Malá skupina.  V cene:ZS,    a Osvedčenie.
 • Možnosť  úhrady kurzu ako školenie pracovníka firmy,ďalej cez program  „REPAS“ – ÚPSVaR SR.  Informujte sa prosím u svojho poradcu ÚPSVaR. Záloha v prípade neukončenia kurzu sa nevracia.  Pozn.: ** Bližšie informácie  na  t.č. organizátora:    0902/ 255 058      E-mail:    mediacia@mediacia.eu
 • V cene: je výuka, pracovné materiály, občerstvenie, Osvedčenie Mediátora.   
 • Nie je v cene: ubytovanie  a strava.                                                    
 •                                                 Tešíme sa na Vás !
   
Garant vzdelávania:  JUDr. Iveta Šteffeková, advokát  a mediátor
Vzdelávacia inštitúcia:  Mgr. Eva Copáková,  vzdelávanie, poradenstvo, mediácia

                                                                                                                                                                                                T:0948 247 308                                                                                                                                               mediacia@mediacia.eu

________________________________________________________________________________

 

      N O V É:  NEAKREDITOVANÝ  KURZ - ZÁKLADY MEDIÁCIE - 70-100 hodín/    

Skupina dohodou  ! 

  ________________________________________________________________________________

    M   E  D  I Á  C  I  A        U      NÁS             

    Kontakty:  Bratislava:  0902 741 567 - JUDr. Iveta Šteffeková

                          Michalovce: 0902 255 058 - Mgr. Eva Copáková

Michalovce: 0905 626 122 - Mgr. Katarína Balogová

a ďalší, hodinové poradenstvo od 20€ za každú začatú hodinu

_______________________________________________________________________

 

    Mgr. Eva Copáková, mediátorka,  13rokov praxe, T :0902 255 058

   
MÁTE SPOR ?  CHCETE HO RIEŠIŤ?    DISKRÉTNE  + NEFORMÁLNE +  RÝCHLO?

NESÚĎTE SA ! -    DOHODNITE SA !

  _______________________________________

KONFLIKTY sú prirodzenou súčasťou nášho života, dennodenného.

Všetko je vo vzťahoch a postojoch (C). Eva Copáková , 

(myslím tým vzťah s Bohom, vzťah so sebou, vzťah s okolím, vzťah s prírodou. E.C.)

preto : "MEDIÁCIA, ako to povedal môj kolega J.Brna, manažér, dôchodca, tiež veriaci človek, je    C E S T A    do priestoru  Zmieru. Tu  aTeraz, ktorý potrebuje celý svet.

 

 

 

DOHODA (Cesta dohody)  DVOCH (i viac) STRÁN    JE  ICH  OBOJSTRANNÁ  VÝHRA

 

Z mojich skúsebností: "MEDIÁCIA namiesto SÚDU" pozri VIDEO  na youtube.com

Niekedy aj banálne záležitosti vedia skončiť  na súde. Spory na súdoch však trvajú neraz  4, 5 i 7 rokov !  Známe sú i 11 ročné spory! Následne hodiny, strávené v súdnych sieňach, sa niekedy nedajú porovnať s ničím. Účastníkov to uberá o čas, pokoj, energiu a peniaze.

MEDIÁTORI:  Práve preto sú už aj na Slovensku, mediátori stále častejší pri riešení  civilného sporu. Prípady, ktoré sa vlečú súdom roky, môže často mediátor zmieriť už pri prvých stretnutiach.  To sa  U NÁS  stalo v nejednom prípade! Najčastejšie dôjde k dohode na 2, treťom sedení, v niektorých prípadoch je to  i viac  sedení.  Podstatné je, že dôjde k takej  dohode, s  ktorou sú obidve strany spokojné, keďže roky boli v  nevyriešenom spore často i blízky ľudia, príbuzní, kolegovia  ,  obchodní partneri,  známi...                       
VÝHRA-VÝHRA:  Hlavným poslaním mediátora je zmierenie dvoch, poprípade viacerých strán, kde sú všetci víťazmi. Nikto nezostáva poškodený. Naopak, výsledok je  výhra oboch sporových strán /prípadne viacerých/, pričom si z vrecka strany ušetrili nemalo peňazí a  o stratenej energii, čase, ktoré by  počas dlhoročných sporov pretiekli nielen u zúčastnených ale neraz i ich blízkych,či kolegov  ani  nehovoriac.

        Neváhajte preto a kontaktuje nás !

    Vyriešili sme  spory, ktoré  trvali 2, 5 aj !10 rokov,  medzi umeleckými agentúrami,  bytovým družstvom  a neplatičmi , bývalými manželmi, medzi  veriteľmi a dlžníkmi,  medzi mestami/obcami,  podnikateľmi a bývalými pracovníkmi,   spotrebiteľské spory,    spory vzniklé z pohľadávok a viacpočetných exekúcii. Dohodli sme slušné-tiché rozvody do 2-3 týždňov, rodičovské dohody, striedavú starostlivosť rodičov o dieťa, úpravu styku s  dieťaťom, zmenu výšky výživného na dieťa  a iné spory hlavne v regióne Zemplína, Sariša  ale i po celom Slovensku.

Hlavné zameranie  našej mediačnej činnosti  je na spory týkajúce sa  rodiny :  tiché a slušné rozvody, rodičovské dohody  a    vyporiadanie BSM po rozvode.      Kontakt  T: 0902 255 058, alebo 0905 626 122                              

                                                                              ______________________

 

                                                        ... stále v príprave naše noviny o mediácii -  podporte, pridajte sa. Ďakujeme.    Pozri/te na youtube.com : MEDIÁCIA - ZMIER a ďalšie: MEDIÁCIA namiesto súdu, 12 rokov mediácie a i.                                                            

                                                                                                                                                                                       

pripravované:InfoNoviny o MEDIÁCII  MEDIÁCIA-ZMIER/potrebuje ju celý Svet..

    IDETE SA SÚDIŤ? *** HĽADÁTE MEDIÁTORA?  ***    Z HISTÓRIE MEDIÁCIE *** INFORMÁCIE Z MS SR *** O MEDIÁCII, PROBÁCII na SÚDOCH *** BRATIA ČESI O MEDIÁCII *** POZITÍVNE MYSLENIE ***HĽADÁTE DETEKTÍVA? *** HĽADÁTE PSYCHOTERAPEUTA? ***  O MEDIÁCII V NEMECKU  a iných krajinách EU  *** ODBORNÍCI SA SNAŽIA ZMENIŤ ZÁKON O MEDIÁCII  ***  SLOVO ADVOKÁTA *** JE MOŽNÉ  DOHODNÚŤ SA POČAS EXEKÚCIE? ***  KONFLIKT SKUPINY  *** VYRIEŠENÉ PRÍBEHY MEDIÁTOROV  *** O MEDIÁCII S OSOBNOSŤAMI SPOLOČENSKÉHO, POLIICKÉHO, KULTÚRNEHO ŽIVOTA *** POZVÁNKY  NA ŠKOLENIA, SEMINÁRE , MIEST, OBCÍ, INŠTITÚCIÍ  ***   a iné.

    Vydávame InfoNoviny MEDIÁCIA-ZMIER .....BUĎTE    PRI TOM AJ VY !    InfoNoviny@mediacia.eu