Archív

Zobrazenie:

- viď.  FOTOdokumentácia a SEMINÁRE

                           

 

Seminár mediátorov BRATISLAVA

Seminár   pre aktívnych mediátorov v BRATISLAVE SA USKUTOČNIL  6.11.2012  na Cukrovej 14.

CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo, akreditovaná vzdelávacia inštitúcia pre mediátotov ho zoganizovala v spolupráci s Mediačno-konzultačným centrom REŠPEKT, so sídlom práve na Cukrovej 14 v  Bratislave.  Aj týmto im ďakujeme  za spoluprácu a zabezpečenie vhodných priestorov  v blízkosti centra  , kde prišli mediátori a najmä mediátorky  z  Bratislavy, Ružomberka,  Trenčína, Piešťan,  Stúpavy, Nitry, Modry, Šaľe, i  z  Košíc .

Prednáška PhDr. Petra Gurána, PhD.,mediátora a lektora  na   tému Dohovoru o pávach  dieťaťa.. vysoko zaujala a  rozpútala  širokú diskusiu, ktorá  by bola vhodná na celý jednodňový seminár .. napr. o tom, ako prebieha  mediácii na školách v Taliansku  . 

Zaujímavé boli skúsenosti  a postrehy z praxe mediátoriek Mgr.Beaty Dúczovej a   Mgr.Elišky Rusňákovej,  z MKC Rešpekt, ktoré boli - ako sa  povie -  "vo švungu"  , nakoľko im bežali jedná za druhou mediácie v spolupráci s ÚPSVaR v  Bratislave o RODIČovských dohodách. Pekne sa rozbehli..

Právnik a lektor  Mgr. Peter  Straka  sa venoval hlavne téme vyporiadania BSM exmanželov po rozvode, na čo padlo nie málo zaujímavých otázok a odpovedí.   Mgr. Eva Bartošová, lektorka  a už skúsená mediátorka z praxe  vysvetlila , ako to prebieha najčastejšie v prípadoch  týkajúcich sa mediačných dohôd pri rozvodoch, rodičovských dohdodách a hlavne pri vyporiadaní BSM po rozvode, vrátane praktických krokov , postupov týkajúcich sa procesu i obsahu mediácie. Záver patril Mgr.Anne Klimáčkovej, riadeľke Národného centra pre rovnosť príležitosí v  Bratislave..    v neformálnej živej   diskusii sa  pokračovalo omnoho dlhšie, než bolo plánované

Ohlasy sú :pokračovať a ísť hlbšie do jednej témy..

Ďakujeme za podnety a aktívnu účasť všetkým. Nech sa Vám/Nám všetkým  darí !

Tešíme sa na ďalšiu  vzájomnú spoluprácu.

 

 

Foto zo seminára: viď .: Fotodokumentácia

Seminár KOŠICE - 19.10.2012

Seminár aktívnych mediátorov  sa uskutočnil 19.10.2012  - na   Rektorát UPJŠ  v   KOŠICE

Zúčastnili sa ho mediátori z Košíc, Prešova, Michaloviec, Trnavy, Žiliny   ...

- FOTO zo seminára viď.: Fotodokumentácia     

P R I P R A V U J E M E :

MS SR prostredníctvom CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo 

organizuje pre mediátorov

povinne SEMINÁRE zo zákona 420/2004 Z.z. 

22.a 23.marca-VYSOKÉ TATRY,  25.marca-BRATISLAVA,

4.apríla-BANSKÁ BYSTRICA,    5.apríla-KOŠICE,      6.apríla-PREŠOV

_____________________________________________________________

Pozývame MEDIÁTOROV a príbuzné profesie   
  na    nepovinné SEMINÁRE  mediátorov,    ktoré v  r. 2013  pokračujú     

  v      PREŠOVE,    ŽILINE,    NITRE a na ďalších miestach Slovenska.

          Téma (ako v r.2012  v KE, BA, BB) : Praktické zručnosti mediátora pri R, RD, BSM. Vzory mediačných dohôd,  individuálne poradenstvo.+ Tvorba ceny za mediáciu.

_____________________________________________________________________

V   ROKU   2012

Ostatný,  zo série nepovinných seminárov sa konal v BANSKEJ BYSTRICI - 6.12.2012 -vo štvrtok.

Išlo o nepovinný seminár  zo zákona 420/2004Z.z. 

Cieľom seminára bolo naučiť sa praktické zručnosti mediátora v prípadoch riešenia sporov týkajúcich sa rodiny. 
O svoje skúsenosti zo svojej 6-ročnej praxe sa  podelila mediátorka a odborný garant vzdelávania mediátorov, lektorka    a mediátorka Eva Bartošová a právnik Peter Straka, s praxou v advokátskej kancelárii,  vyučujúceho Prešovskej univerzity, Fakulty humanitných a prírodných vied /vyučoval občianske právo, rodinné právo,  trestné právo, ústavné právo a právo Európskej únie/, pôsobil na pozíciach verejného ochrancu práv SR ako štátny radca, MO SR ako právnik špecialista...venuje sa problematike domáceho násilia. Obaja  lektori boli  opakovane účastníci  v televíznej relácii STV2 -  FOCUS právo k problematike mediácia v sporoch  /týkajúcich rodiny a spotrebiteľov/.     Obohacujúce sú i  kontakty na kolegov mediátorov z praxe.

 

Zúčastnili sa ho mediátori z Banskej Bystrice, Žiliny,  Liptovského Mikuláša, Levíc,  Myjavy i  Bratislavy.   

H o s ťom  seminára bola JUDr. Jana D u b o v c o v á ,OMBUDSMANKA SR, verejná ochrankyňa práv, Bratislava, ktorá sa s účastníkmi  podelila  aj o svoje bohaté  dlhoročné    skúsenosti    sudkyne. 

 

Ďalší účastníci    konaných nepovinných  seminárov  (v Košiciach - 19.10.2012 a Bratislave - 6.11.2012) tieto  ocenili a hodnotili ako potrebné, obohacujúce, podnetné, s potrebou pokračovať, opakovať a ísť ešte  hlbše do témy,  napr. iba do  rozvodu, RD, príp.  vyporiadania BSM po rozvode.

 
Všetkým ďakujeme za podnetnú diskusiu  a aktívnu účasť.

  ________________________________________________________________________________________

 

 

PODPORTE    INICIATÍVU    "IM" 

ZA POVINNÚ MEDIÁCIU a ODBREMENENIE SÚDOV

v drobných sporoch, niektorých rodinných sporoch a spotrebiteľských sporoch

pred začatím súdneho procesu

 

 

Ďakujeme !

 

 

__________________________________________________________

 

 

 

 

  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

prostredníctvom

CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo

Vás pozýva na  povinný  2. odborný   

S E M I N Á R  pre  MEDIÁTOROV

 

 • BANSKÁ BYSTRICA, Robotnícka  6,      4.4.2013/štvrtok/  51,-€ s obedom
 • KOŠICE, Rektorát UPJŠ,      5.4.2013/piatok/      51,-€ s obedom
 • PREŠOV, Hotel DUKLA,    6.4.2013/sobota/      51,-€/  + obedové menu

     

TÉMATICKÝ OKRUH:

1. Význam  sebapoznávania mediátora (180´)

2. Náročné situácie a nároční klienti v mediačnom procese(180´)

 

LEKTORI:

PhDr.Valéria Hudáková, psychologička, psychoterapeutka, lektorka výcvikov v oblasti rastu  osobnosti

PhDr. Nadežda Feketeová, psychologička, supervízorka, lektorka výcvikov v oblasti rastu osobnosti

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, právnik, psychológ, mediátor, lektor výcvikov  komunikačných zručností
Mgr. Eva Bartošová, mediátorka, psychologička, lektorka, odborný garant vzdelávania mediátorov

 

 

Po skončení seminára môžete podporiť INICIÁTÍVU MEDIÁTOROV za povinnú mediáciu a odbremenenie súdov    ("IM") zo zákona (v drobných sporoch, niektorých rodinných sporoch a spotrebiteľských sporoch pred začatím súdneho procesu).

Ak CHCETE BYŤ ČLENOM TEJTO  odbornej skupiny a podieľať  sa na príprave návrhu -TU SA  PRIHLÁSTE ku skupine JUDr. Valéria Ščecinová, Mgr.  Katarína Balogová, Mgr.Janette Hrková,  JUDr.Ivan Murza, Mgr.Igor Fejko, JUDr.Mgr.Ladislav Rovinský, Mgr. Lucia  Eichlerová, Mgr.Ľubica Tirpáková,    a ďalší... 

 • P O  Z  V  Á  N  K  A - SEMINÁR SA USKUTOČNIL
 • pre   MEDIÁTOROV a iné profesie  na
 • SEMINÁR:    12.  j ú n a   2013 - s t r e d a,    od 9:30h - do 12:30 hod.
 • Miesto:   K O Š I C E ,   Rektorát UPJŠ, Šrobárová 2 

 

 • T   É  M  A :
 • DLŽNÍCKE a EXEKUČNÉ pohľadávky u mediátora. Návrhy ich riešení. Mgr.Lucia Eichlerová, právnička,mediátorka   
 • OCHRANA SPOTREBITEĽA v súdnom a exekúčnom konaní -vo svetle právoplatných rozhodnutí súdov.  JUDr.Peter Straka, sudca, Krajský súd Prešov
 •                   doplková téma :
 • Osobný bankrot - Áno/Nie?  JUDr. Ján Lemeš, AK Košice 13:30-14:30hod

CHCETE VEDIEŤ VIAC  ???   na tému: EXEKÚCIE - POHĽADÁVKY - ROZHODCOVSKÉ ROZSUDKY - NOTÁRSKE ZÁPISNICE - BLANKO ZMENKY - DOBROVOĽNÉ DRAŽBY- a iné ????    Prihláste sa už dnes. Objednávky TU: mediacia@mediacia.eu        T: 0902 255 058        a      T  : 0905 626 122

______________________________________________________________________________________