Archív

Zobrazenie:
Seminár

Seminár   pre aktívnych mediátorov v BRATISLAVE SA USKUTOČNIL  6.11.2012  na Cukrovej 14.

CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo, akreditovaná vzdelávacia inštitúcia pre mediátotov ho zoganizovala v spolupráci s Mediačno-konzultačným centrom REŠPEKT, so sídlom práve na Cukrovej 14 v  Bratislave.  Aj týmto im ďakujeme  za spoluprácu a zabezpečenie vhodných priestorov  v blízkosti centra  , kde prišli mediátori a najmä mediátorky  z  Bratislavy, Ružomberka,  Trenčína, Piešťan,  Stúpavy, Nitry, Modry, Šaľe, i  z  Košíc .

Prednáška PhDr. Petra Gurána, PhD.,mediátora a lektora  na   tému Dohovoru o pávach  dieťaťa.. vysoko zaujala a  rozpútala  širokú diskusiu, ktorá  by bola vhodná na celý jednodňový seminár .. napr. o tom, ako prebieha  mediácii na školách v Taliansku  . 

Zaujímavé boli skúsenosti  a postrehy z praxe mediátoriek Mgr.Beaty Dúczovej a   Mgr.Elišky Rusňákovej,  z MKC Rešpekt, ktoré boli - ako sa  povie -  "vo švungu"  , nakoľko im bežali jedná za druhou mediácie v spolupráci s ÚPSVaR v  Bratislave o RODIČovských dohodách. Pekne sa rozbehli..

Právnik a lektor  Mgr. Peter  Straka  sa venoval hlavne téme vyporiadania BSM exmanželov po rozvode, na čo padlo nie málo zaujímavých otázok a odpovedí.   Mgr. Eva Bartošová, lektorka  a už skúsená mediátorka z praxe  vysvetlila , ako to prebieha najčastejšie v prípadoch  týkajúcich sa mediačných dohôd pri rozvodoch, rodičovských dohdodách a hlavne pri vyporiadaní BSM po rozvode, vrátane praktických krokov , postupov týkajúcich sa procesu i obsahu mediácie. Záver patril Mgr.Anne Klimáčkovej, riadeľke Národného centra pre rovnosť príležitosí v  Bratislave..    v neformálnej živej   diskusii sa  pokračovalo omnoho dlhšie, než bolo plánované

Ohlasy sú :pokračovať a ísť hlbšie do jednej témy..

Ďakujeme za podnety a aktívnu účasť všetkým. Nech sa Vám/Nám všetkým  darí !

Tešíme sa na ďalšiu  vzájomnú spoluprácu.

 

 

Foto zo seminára: viď .: Fotodokumentácia

Seminár mediátorov BANSKÁ BYSTRICA - 6.12.2012

06.12.2012

- viď.  FOTOdokumentácia a SEMINÁRE                              ...Viac

Seminár KOŠICE - 19.10.2012

19.10.2012

Seminár KOŠICE - 19.10.2012
Seminár aktívnych mediátorov  sa uskutočnil 19.10.2012  - na   Rektorát UPJŠ  v   KOŠICE Zúčastnili sa ho mediátori z Košíc, Prešova, Michaloviec, Trnavy, Žiliny   ... - FOTO zo seminára viď.: Fotodokumentácia     ...Viac

Seminár BANSKÁ BYSTRICA

26.11.2012

P R I P R A V U J E M E : MS SR prostredníctvom CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo  organizuje pre mediátorov povinne SEMINÁRE zo zákona 420/2004 Z.z.  22.a 23.marca-VYSOKÉ TATRY,  25.marca-BRATISLAVA, 4.apríla-BANSKÁ BYSTRICA,    5.apríla-KOŠICE,      6.apríla-PREŠOV ________________________...Viac

Seminár mediátora

15.03.2013

PODPORTE    INICIATÍVU    "IM"  ZA POVINNÚ MEDIÁCIU a ODBREMENENIE SÚDOV v drobných sporoch, niektorých rodinných sporoch a spotrebiteľských sporoch pred začatím súdneho procesu     Ďakujeme !     __________________________________________________________           M...Viac

Seminár KOŠICE - 12.6.2013

12.06.2013

P O  Z  V  Á  N  K  A - SEMINÁR SA USKUTOČNIL pre   MEDIÁTOROV a iné profesie  na SEMINÁR:    12.  j ú n a   2013 - s t r e d a,    od 9:30h - do 12:30 hod. Miesto:   K O Š I C E ,   Rektorát UPJŠ, Šrobárová 2    T   É  M  A : DLŽ...Viac