Archív

Zobrazenie:

P R I P R A V U J E M E :

MS SR prostredníctvom CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo 

organizuje pre mediátorov

povinne SEMINÁRE zo zákona 420/2004 Z.z. 

22.a 23.marca-VYSOKÉ TATRY,  25.marca-BRATISLAVA,

4.apríla-BANSKÁ BYSTRICA,    5.apríla-KOŠICE,      6.apríla-PREŠOV

_____________________________________________________________

Pozývame MEDIÁTOROV a príbuzné profesie   
  na    nepovinné SEMINÁRE  mediátorov,    ktoré v  r. 2013  pokračujú     

  v      PREŠOVE,    ŽILINE,    NITRE a na ďalších miestach Slovenska.

          Téma (ako v r.2012  v KE, BA, BB) : Praktické zručnosti mediátora pri R, RD, BSM. Vzory mediačných dohôd,  individuálne poradenstvo.+ Tvorba ceny za mediáciu.

_____________________________________________________________________

V   ROKU   2012

Ostatný,  zo série nepovinných seminárov sa konal v BANSKEJ BYSTRICI - 6.12.2012 -vo štvrtok.

Išlo o nepovinný seminár  zo zákona 420/2004Z.z. 

Cieľom seminára bolo naučiť sa praktické zručnosti mediátora v prípadoch riešenia sporov týkajúcich sa rodiny. 
O svoje skúsenosti zo svojej 6-ročnej praxe sa  podelila mediátorka a odborný garant vzdelávania mediátorov, lektorka    a mediátorka Eva Bartošová a právnik Peter Straka, s praxou v advokátskej kancelárii,  vyučujúceho Prešovskej univerzity, Fakulty humanitných a prírodných vied /vyučoval občianske právo, rodinné právo,  trestné právo, ústavné právo a právo Európskej únie/, pôsobil na pozíciach verejného ochrancu práv SR ako štátny radca, MO SR ako právnik špecialista...venuje sa problematike domáceho násilia. Obaja  lektori boli  opakovane účastníci  v televíznej relácii STV2 -  FOCUS právo k problematike mediácia v sporoch  /týkajúcich rodiny a spotrebiteľov/.     Obohacujúce sú i  kontakty na kolegov mediátorov z praxe.

 

Zúčastnili sa ho mediátori z Banskej Bystrice, Žiliny,  Liptovského Mikuláša, Levíc,  Myjavy i  Bratislavy.   

H o s ťom  seminára bola JUDr. Jana D u b o v c o v á ,OMBUDSMANKA SR, verejná ochrankyňa práv, Bratislava, ktorá sa s účastníkmi  podelila  aj o svoje bohaté  dlhoročné    skúsenosti    sudkyne. 

 

Ďalší účastníci    konaných nepovinných  seminárov  (v Košiciach - 19.10.2012 a Bratislave - 6.11.2012) tieto  ocenili a hodnotili ako potrebné, obohacujúce, podnetné, s potrebou pokračovať, opakovať a ísť ešte  hlbše do témy,  napr. iba do  rozvodu, RD, príp.  vyporiadania BSM po rozvode.

 
Všetkým ďakujeme za podnetnú diskusiu  a aktívnu účasť.

  ________________________________________________________________________________________

 

 

Seminár mediátorov BANSKÁ BYSTRICA - 6.12.2012

06.12.2012

- viď.  FOTOdokumentácia a SEMINÁRE                              ...Viac

Seminár mediátorov BRATISLAVA

06.11.2012

Seminár mediátorov  BRATISLAVA
Seminár   pre aktívnych mediátorov v BRATISLAVE SA USKUTOČNIL  6.11.2012  na Cukrovej 14. CIS-Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo, akreditovaná vzdelávacia inštitúcia pre mediátotov ho zoganizovala v spolupráci s Mediačno-konzultačným centrom REŠPEKT, so sídlom práve na Cukrovej 14 v  Bratislave.  Aj týmto...Viac

Seminár KOŠICE - 19.10.2012

19.10.2012

Seminár KOŠICE - 19.10.2012
Seminár aktívnych mediátorov  sa uskutočnil 19.10.2012  - na   Rektorát UPJŠ  v   KOŠICE Zúčastnili sa ho mediátori z Košíc, Prešova, Michaloviec, Trnavy, Žiliny   ... - FOTO zo seminára viď.: Fotodokumentácia     ...Viac

Seminár mediátora

15.03.2013

PODPORTE    INICIATÍVU    "IM"  ZA POVINNÚ MEDIÁCIU a ODBREMENENIE SÚDOV v drobných sporoch, niektorých rodinných sporoch a spotrebiteľských sporoch pred začatím súdneho procesu     Ďakujeme !     __________________________________________________________           M...Viac

Seminár KOŠICE - 12.6.2013

12.06.2013

P O  Z  V  Á  N  K  A - SEMINÁR SA USKUTOČNIL pre   MEDIÁTOROV a iné profesie  na SEMINÁR:    12.  j ú n a   2013 - s t r e d a,    od 9:30h - do 12:30 hod. Miesto:   K O Š I C E ,   Rektorát UPJŠ, Šrobárová 2    T   É  M  A : DLŽ...Viac