menu

" M E D I Á C IA je cesta

do priestoru

ZMIERu." (J@zef Brna)

 

"Všetko je komunikácia."

"Všetko je vo vzťahoch a .... (@) (doplň) " e.c.

 

Ponúkame pomoc a prácu pri organizovaní a tvorbe Dohod "Za okrúhlym stolom" - proces a obsah

i od právne správneho názoru, cez MEDIÁCIU k dosiahnutiu

v porozumení láskavosti...e.c.

 

Mgr. Eva Copáková, mediátorka a mierová aktivistka, Michalovce, SR v spolupráci

JUDr. Magdaléna Drgoňová, notár, mediátor, Košice,SR s praxou sudcu

 

  (@) Eva Copáková, mediátorka MS SR ev.č:141, mierová aktivistka, Zemplín, Michalovce, SR. T:0944 34 24 24, eva.copak@gmail.com

* vyštudovaný psychológ na FF UPJŠ Košice, s praxou vo všetkých troch sektoroch : štátnej správe a samospráve, ako FO a PO podnikateľ, aj v treťom sektore s účasťou a skúsenosťami v medzinárodných projektoch Ženy líderky strednej a východnej Európy za Slovensko, praxou v médiach,(o.i.zakladateľka novín Michalovčan, ex-moderátorka rádia Slobodný vysielač,Biela skrinka)

*ako poslankyňa Eva Bartošová v SNR prijímala Ústavu Slovenskej republiky 1.9.1992, zasadila sa za sídlo Ústavného súdu v Košiciach, bola členka výboru pre štátnu správu, samosprávu a národnosti, mandátovo-imunitného výboru, podpredsedníčka mesta Michalovce po Novembri 1989, členka MsR a poslankyňa mesta. V lektorskej činnosti sa venovala nezamestnaným, starostom, poslancom, členom MVO, učiteľom, vedúcim pracovníkom rôznych inštitúcií, zamestnancom firem, novým lektorom, mediátorom, i čisto ženským a rómskym skupinám, -lektorskej činnosti v akreditovaných vzdlávacích inštitúciách MŠ SR a MS SR. Pracovala aj pre iné vzdelávacie inštitúcie pre dospelých. Ako mediátorka viacerým klientom nezištne pomáhala pri riešení ich spotrebiteľ.sporov. Niekoľkým z nich zachránila aj životy. Je dobrovoľníčka a organizátorka mierových aktivít hlavne v regióne Zemplíne. Usiluje horlivo o MIER, Pravdu, Spravodlivosť, Slobodu. Miluje Slovensko, prírodu (osobitne psíkov, kone). Bez strachu používa meno Ježiš. Verí v Boha a verí Bohu.

 

  ... Iba u nás nájdete:: životné skúsenosti a znalosti na základe dlhoročnej odbornej praxe mediátora a lektora mediátorov :: vyriešené stovky (od r.2006) sporových príbehov mimo súdu, aj počas súdneho procesu.

  ____________________

Mediácia je mimosúdne riešenie civilných sporov (podľa zákona 420/2004 Z.z.) občianských, pracovných, obchodných rodinných .. aj v spolupráci s expertmi (Spolupracujeme s manažérmi, právnikmi a psychológmi).

 

U nás je MEDIÁCIA:Diskrétne+Rýchlo+Neformálne

 

 MEDIÁCIOU sme vyriešili stovky ľahších i veľmi ťažkých sporov: Mediačnou Dohodou (aj s úradne overenými podpismi) sme uzavreli (od 1.dňa do 2-max.6 mesiacov) : RODIČOVSKÉ DOHODY, VYPORIADANIE BSM (bezpodielového spoluvlastníctva exmanželov) po ROZVODE, dohody pred rozvodom vrátane rodičovských dohôd u maloletých detí, pracovno-právne spory, podnikateľské spory, pohľadávky a i.vrátane stiahnutia sporov aj zo súdov !

 

Vyriešili sme 2, 5, 10, 15 i 33 !! rokov staré spory !!!

Naša 18 ročná PRAX MEDIÁTORA a 26 ročné lektorské skúsenosti (aj z medzinárodných školení od lektorov z Anglicka, Holandska, Kanady, Írska a i.krajín na Slovensku a v zahraničí) PRI RIEŠENÍ SPOROV na možnej ceste ZMIERU..môžete využiť aj Vy, preto

 

 

 

Vám p o n ú k a m e, o d p o r ú č a m e - U nás :

smileyyesODBORNÉ (aj externé) PORADENSTVO smileyyesMEDIAČNÚ DOHODU

yessmiley ŠKOLITEŠKÚ ČINNOSŤ pre skupiny i jedincov

 

 

MEDIÁCIA je výhra dvoch strán (pri vyriešení civil.sporu), za pomoci nestrannej tretej, odborne zdatnej osoby (mediátora v ev.MS SR).Toto dokáže iba skúsena osoba s úspešnou praxou mediátora.

 

 • Mediátor je fyzická osoba, zapísaná na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky
 •   v súlade so zákonom 420/2004 Z.z.
 •  
 • (Evid.číslo na MS SR v Zozname mediátorov : 105 =JUDr. Magdaléna Drgoňová
 • a č.141 = Eva Copáková, od roku 2016)

 

 

 • Každý zapísaný mediátor absolvoval akreditované vzdelávanie
 • v rozsahu 200 hodín . Obdržal po absolvovaní záverečných skúšok OSVEDČENIE MEDIÁTORA, ktoré je potrebné pre zápis do Zoznamu mediátorov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • Bez praxe, je toto osvedčenie iba formálny papier, ktorým jeho vlastníci, bez skutočne vyriešených prípadov nepredstavujú skutočného mediátora.
 • Mediátor sa ďalej vzdeláva a absolvuje o.i. povinné každoročné vzdelávanie mediátorov, zo zákona, organizovane MS SR a akreditovanou vzdelávcou organizáciou.
 • Mediácia je podnikaním podľa osobitných predpisov – živnosť. 
 •                                                      
 •   *  *  *  *  *                                              
 •                         Tešíme sa na Vás !  
 •  
 •  
 • Dohodnite si termín na Tel: 0944 34 24 24  
 • Pre všetky kontakty s nami  používajte TOTO t.č.
 • Ďakujeme a email eva.copak@gmail.com magdalena.drgonova@notar.sk  

 

 

 • Možnosť prihlásiť sa na S e m i n á r e : "Základy MEDIÁCIE"
 •  
 • I. etapa: Sebapoznanie a sebaúcta. (alebo, AKO SA NePOZNÁME" ?) -1 deň
 • II. etapa : Základy právneho vedomia v mediácii -1 deň
 • III. etapa: Proces a obsah mediácie - Základné kroky v procese, vzory -1 deň
 •  
 • "ZÁKLADY MEDIÁCIE" od : 6 hod./1-dňový
 • Termín, miesto, cena (od 1€) dohodou 

 

(Pozn.: *** akreditované kurzy MEDIÁTOK - 200 hod., t.č. neorganizujeme)

____________